Jak efektywnie tworzyć kosztorysy ofertowe i wygrywać więcej przetargów? Zaawansowane metody w programie Norma EXPERT

Kategoria: KOSZTORYSOWANIE
Ulubione kursy Udostępnij
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Opis kursu

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się wykonywania ofert przetargowych w programie Norma EXPERT.

W ramach szkolenia omawiane są najlepsze strategie importu plików z PDF, zarówno z dokumentów w postaci elektronicznej, jak i papierowej oraz metody szybkiego uzupełniania oferty cenami oraz jej dostrajania do warunków przetargowych.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się z trzech modułów, w których łącznie znajduje się 16 lekcji.

MODUŁ 1: Importowanie plików PDF

W tym module dowiesz się jak dokonać importu przedmiarów, formularzy ofertowych i kosztorysów nakładczych zapisanych w plikach PDF (tekstowych oraz wykonanych ze skanów dokumentacji). Omówione w nim są również pełne procesy od zaimportowania danych z pliku PDF do przygotowania gotowej oferty.

MODUŁ 2: Dostrajanie oferty cenowej z menadżerem kosztorysu

Moduł ten poświęcony jest omówieniu sposobów dopasowywania cen w ofercie czyli stosowaniu współczynników norm i cen, rabatowaniu, dopasowywaniu cen nakładów do pożądanej ceny ofertowej oraz dopasowywaniu cen nakładów i norm do ceny jednostkowej pozycji.

MODUŁ 3: Sprawdzenie i wydruk kosztorysu ofertowego

W ramach tego modułu omówione są metody sprawdzania kosztorysu ofertowego oraz funkcje związane z jego wydrukiem oraz eksportem do plików w różnych formatach.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Do realizacji szkolenia niezbędna jest praktyczna wiedza związana z obsługą programu Norma EXPERT oraz umiejętności związane z teorią kosztorysowania i podstawami prawnymi prac kosztorysowych.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem zaliczenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest zapoznanie się ze wszystkimi materiałami zawartymi w poszczególnych modułach i rozwiązanie testu końcowego. Uczestnik kursu na zaliczenie szkolenia ma 12 miesięcy od dnia zakupu. Po tym terminie dostęp do szkolenia jest blokowany i nie ma możliwości jego zaliczenia.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Każdy uczestnik szkolenia, po rozwiązaniu i zaliczeniu testu końcowego otrzyma świadectwo ukończenia kursu.

NADZÓR INSTRUKTORSKI

Szkolenie prowadzi Małgorzata Siemienowicz-Książek. W ramach szkolenia przewidziane jest jedno, dwugodzinne spotkanie on-line z instruktorem. Podczas tego spotkania będzie można zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości dotyczące zagadnień poruszonych w kursie. Termin spotkania będzie ustalany indywidualnie z uczestnikami szkolenia.

ZAKUP SZKOLENIA

Szkolenie jest dostępne dla kursanta natychmiast po dokonaniu zakupu i opłaceniu należności. Dostęp do szkolenia przyznawany jest na okres 6 miesięcy. W przypadku zakupu szkolenia dla kilku osób jednocześnie dostęp do szkolenia jest przyznawany automatycznie dla osoby, która dokonała zakupu. Dla pozostałych osób dostęp jest przyznawany po założeniu przez nie kont dostępowych w naszym systemie przez obsługę sklepu.

Pokaż więcej

Zawartość kursu

Moduł 1: Importowanie plików PDF
W tym module dowiesz się jak dokonać importu przedmiarów, formularzy ofertowych i kosztorysów nakładczych zapisanych w plikach PDF (tekstowych oraz wykonanych ze skanów dokumentacji). Omówione w nim są również pełne procesy od zaimportowania danych z pliku PDF do wydruku gotowej oferty.

 • Lekcja 1: Wprowadzenie do importu PDF
  11:41
 • Lekcja 2: Proces przygotowania oferty na podstawie przedmiaru PDF
  01:21:57
 • Lekcja 3: Proces przygotowania oferty na podstawie formularza ofertowego PDF
  23:13
 • Lekcja 4: Proces przygotowania oferty na podstawie kosztorysu nakładczego PDF
  27:09
 • Lekcja 5: Wczytywanie plików PDF wykonanych ze skanów
  15:15
 • Lekcja 6: Trudne przypadki i metody ich rozwiązywania
  01:06:44

Moduł 2: Dostrajanie oferty cenowej z menadżerem kosztorysu
Moduł ten poświęcony jest omówieniu sposobów dopasowywania cen w ofercie czyli stosowaniu współczynników norm i cen, rabatowaniu, dopasowywaniu cen nakładów do pożądanej ceny ofertowej oraz dopasowywaniu cen nakładów i norm do ceny jednostkowej pozycji.

Moduł 3: Sprawdzenie i wydruk kosztorysu ofertowego
W ramach tego modułu omówione są metody sprawdzania kosztorysu ofertowego oraz funkcje związane z jego wydrukiem oraz eksportem do plików w różnych formatach.