Aktualne wersje

Norma EXPERT: 5.13.200

Norma STANDARD 2: 5.13.200

Norma PRO: 4.78

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SklepKosztorysanta.pl

Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem:

www.SklepKosztorysanta.pl,

zwanego dalej Sklepem, jest firma:

TNT Systemy Informatyczne MAREK MISTARZ
ul. św. Andrzeja Boboli 24
15-649 Białystok

telefon: 730 812 212
adres e-mail: poczta@SklepKosztorysanta.pl

NIP: 542-128-76-97

Rachunek bankowy do wpłat:

mBank

14 1140 2004 0000 3302 5985 7532

wpisana do CEIDG, zwana dalej Sprzedawcą.

A. Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski na podstawie niniejszego regulaminu zwanego dalej Regulaminem. Nie prowadzi sprzedaży za granicę.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną przyjmowaną w rozliczeniu i wiążącą obie strony umowy sprzedaży jest cena obowiązująca w chwili składania zamówienia na towar (moment potwierdzenia zamówienia i wysłania e-maila z zamówieniem do Sprzedawcy). To samo dotyczy charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawów oraz terminu i sposobów dostawy.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w katalogu, wprowadzania nowych towarów lub usuwania towarów wycofanych ze sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Składając zamówienie Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego postanowienia. Odbywa się to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Jest to warunek niezbędny do zawarcia umowy sprzedaży.

B. Składanie i realizacja zamówień

 1. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie towary wymienione w obowiązującym w chwili składania zamówienia katalogu internetowym.
 2. Zamówienia można składać poprzez strony internetowe Sklepu, za pomocą poczty elektronicznej wysyłając zamówienie na adres e-mail poczta@sklepkosztorysanta.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu 730 812 212.
 3. Bez względu na sposób złożenia zamówienia warunkiem jego realizacji jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację kupującego i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoba składająca zamówienie zwana jest w dalszej części Regulaminu Klientem.
 5. Zamówienia poprzez strony internetowe sklepu można składać z wykorzystaniem własnego konta w Sklepie lub bez jego zakładania.
 6. Zakładając konto Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania tego konta na adres e-mail podany podczas rejestracji. Informacje takie nie są informacjami handlowymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 7. Realizacja złożonego zamówienia z wykorzystaniem konta w Sklepie jest możliwa tylko wówczas, gdy konto zostało aktywowane. Aktywowanie konta następuje poprzez kliknięcie w łącze umieszczone w wiadomości e-mail potwierdzającej założenia konta. Aktywacja konta jest wykonywana tylko raz.
 8. W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem konta, które nie zostało aktywowane Sprzedawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia (na numer telefonu podany w zamówieniu). Po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta Sprzedawca samodzielnie aktywuje konto.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie:
 • dla zamówień płatnych gotówką przy odbiorze - w momencie otrzymania zamówienia przez Sklep,
 • dla zamówień płatnych w inny sposób lub składanych telefonicznie - w momencie przekazania środków do dyspozycji Sprzedawcy.

Po zrealizowaniu zamówienia, w momencie przekazania towaru dla przewoźnika, Klient otrzymuje informację o wysłaniu towaru. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Klient może wycofać zamówienie telefonicznie dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta na numer 730 812 212 przed wysłaniem towaru. W przypadku, gdy Klient chce zrezygnować z zakupu towaru po jego wysłaniu, stosowane są przepisy z rozdziału dotyczącego zwrotu towaru do Sprzedawcy. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

C. Wysyłka towaru i formy płatności

 1. Na stronie opisu towaru w sklepie znajduje się informacja o dostępności tego towaru. Mogą to być następujące informacje:
  • Dostępny - Towar jest dostępny w magazynie. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  • Na zamówienie - Towar jest dostępny tylko na zamówienie. W tym przypadku o czasie realizacji zamówienia kupujący jest informowany po przyjęciu zamówienia do realizacji. W wyjątkowych wypadkach (np.: zaprzestanie produkcji) realizacja zamówienia może nie być możliwa.
 2. Czas realizacji zamówienia zależy od statusu dostępności towaru i wynosi do 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Nie dotyczy to towarów sprowadzanych na zamówienie.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy wynoszący zwykle 1 dzień roboczy w przypadku dostawy przesyłką kurierską lub od 2 do 7 dni w przypadku wysyłki za pomocą Poczty Polskiej.
 4. W przypadku zaginięcia przesyłki mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego i prawa przewozowego.
 5. Sklep realizuje wysyłki korzystając z usług Poczty Polskiej oraz za pomocą firmy kurierskiej.
 6. Przesyłka może być zrealizowana za pomocą Poczty Polskiej o ile waga paczki nie przekracza 5 kg i jej wartość nie jest większa niż 400,00 zł. W pozostałych wypadkach przesyłka może być zrealizowana jedynie za pomocą firmy kurierskiej.
 7. W przypadku wysyłki firmą kurierską, jeśli waga zamówionego towaru przekracza 30 kg, to towar dzielony jest na oddzielne paczki. W tej sytuacji kosz przesyłki liczony jest od każdej paczki oddzielnie.
 8. Koszty przesyłki są następujące:
  • Poczta Polska: do 5 kg - 15,99 zł
  • Firma kurierska: do 30 kg - 19,68 zł
 9. Przy zamówieniach na kwotę brutto przekraczającą 400 zł dostawa jest bezpłatna.
 10. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:
  • Przedpłata na konto - płatność przelewem na konto bankowe Sklepu przed wysyłką towaru. Wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.
  • Płatność elektroniczna - wysyłka towaru następuje po potwierdzeniu poprawności transakcji. W naszym sklepie wykorzystujemy systemy płatności PayU, BLIK oraz przelewy natychmiastowe. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie - wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty. Po wyborze tego sposobu płatności możesz też zapłacić kartą kredytową.
  • Płatność w ratach - wysyłka towaru następuje po otrzymaniu środków z instytucji finansującej zakup ratalny. W zakresie płatności ratalnych współpracujemy z firmą PayU, która oferuje system automatycznego składania wniosków kredytowych Raty PayU, do którego zostaniesz przekierowany po wyborze tego sposobu płatności.
 11. Sprzedawca realizuje zamówienia telefoniczne oraz zamówienia na towary, dla których status dostępności jest podany jako "Na zamówienie" tylko po otrzymaniu przedpłaty na konto.
 12. Przesyłki Pocztą Polską, w zależności od wagi i gabarytów, realizowane są jako listy polecone priorytetowe lub paczki priorytetowe.

D. Zwroty towarów

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie - jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy - zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.
 3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
 4. Klient płaci za odesłanie towaru do Sprzedawcy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Sklepu oraz wysyłany jest do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.
 6. Wysyłając towar do Sprzedawcy należy zapewnić, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie podczas transportu, gdyż wysyłka towaru w tym trybie następuje na ryzyko i koszt Klienta.
 7. Prawo do zwrotu towaru, o którym mowa w poprzednich punktach obowiązuje tylko w stosunku do towarów zakupywanych przez Klientów będących Konsumentami w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

E. Procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzedawane towary bez wad.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na nośnik, na którym dostarczany jest program. W przypadku uszkodzenia nośnika podczas transportu należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając na adres poczta@sklepkosztorysanta.pl list zawierający:
  • opis towaru (nazwa programu, wersja, itp.),
  • numer faktury zakupu stanowiącej podstawę reklamacji,
  • dane do kontaktu (imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon),
  • opis nośnika, który uległ uszkodzeniu.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, to przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedawca po otrzymaniu reklamacji przekaże instrukcje w sprawie dalszego postępowania.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 6. W przypadku uznania reklamacji nośnik zostanie wymieniony na nowy i ponownie dostarczony Klientowi na koszt Sprzedawcy.
 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie UOKiK w zakładce dotyczącej rozstrzygania sporów konsumenckich.

F. Ochrona danych osobowych

 1. Klient, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji konta nieprawdziwych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta, z którym są one związane.
 2. Warunki wykorzystywania danych osobowych przez Sklep reguluje Polityka prywatności, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

G. Zmiany regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Każde z postanowień niniejszego Regulaminu może zostać zmienione. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail przypisany do konta lub wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. Dodatkowo, w tym samym terminie, zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień, które obowiązywały w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 4. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia Sprzedawca niezwłocznie usunie wszystkie złożone zamówienia Klienta oraz usunie jego konto ze Sklepu.

H. Inne postanowienia

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl