Jak efektywnie tworzyć kosztorysy ofertowe i wygrywać więcej przetargów? Zaawansowane metody w programie Norma EXPERT

490,00 (602,70 brutto)

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się wykonywania ofert przetargowych w programie Norma EXPERT.

SKU: AK-KURS-05 Kategoria:

Szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się wykonywania ofert przetargowych w programie Norma EXPERT.

W ramach szkolenia omawiane są najlepsze strategie importu plików z PDF, zarówno z dokumentów w postaci elektronicznej, jak i papierowej oraz metody szybkiego uzupełniania oferty cenami oraz jej dostrajania do warunków przetargowych.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie składa się z trzech modułów, w których łącznie znajduje się 16 lekcji.

MODUŁ 1: Importowanie plików PDF

W tym module dowiesz się jak dokonać importu przedmiarów, formularzy ofertowych i kosztorysów nakładczych zapisanych w plikach PDF (tekstowych oraz wykonanych ze skanów dokumentacji). Omówione w nim są również pełne procesy od zaimportowania danych z pliku PDF do przygotowania gotowej oferty.

 • Lekcja 1: Wprowadzenie do importu PDF
 • Lekcja 2: Proces przygotowania oferty na podstawie przedmiaru PDF
 • Lekcja 3: Proces przygotowania oferty na podstawie formularza ofertowego PDF
 • Lekcja 4: Proces przygotowania oferty na podstawie kosztorysu nakładczego PDF
 • Lekcja 5: Wczytywanie plików PDF wykonanych ze skanów
 • Lekcja 6: Trudne przypadki i metody ich rozwiązywania

MODUŁ 2: Dostrajanie oferty cenowej z menadżerem kosztorysu

Moduł ten poświęcony jest omówieniu sposobów dopasowywania cen w ofercie czyli stosowaniu współczynników norm i cen, rabatowaniu, dopasowywaniu cen nakładów do pożądanej ceny ofertowej oraz dopasowywaniu cen nakładów i norm do ceny jednostkowej pozycji.

 • Lekcja 1: Zastosowanie współczynników norm
 • Lekcja 2: Zastosowanie współczynników cen
 • Lekcja 3: Dopasowanie cen do pożądanej ceny ofertowej
 • Lekcja 4: Rabatowanie
 • Lekcja 5: Dopasowanie norm do pożądanej ceny ofertowej
 • Lekcja 6: Różnicowanie stawek robocizny oraz narzutów w działach i pozycjach

MODUŁ 3: Sprawdzenie i wydruk kosztorysu ofertowego

W ramach tego modułu omówione są metody sprawdzania kosztorysu ofertowego oraz funkcje związane z jego wydrukiem oraz eksportem do plików w różnych formatach.

 • Lekcja 1: Sprawdzenie kosztorysu ofertowego
 • Lekcja 2: Wydruk kosztorysu ofertowego
 • Lekcja 3: Zapis kosztorysu ofertowego do .ath i innych formatów
 • Lekcja 4: Eksport kosztorysu ofertowego do innych programów

WYMAGANIA WSTĘPNE

Do realizacji szkolenia niezbędna jest praktyczna znajomość programu Norma PRO oraz umiejętności związane z teorią kosztorysowania i podstawami prawnymi prac kosztorysowych. Nie jest przy tym konieczna znajomość programu Norma EXPERT.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA

Każdy uczestnik szkolenia może po jego ukończeniu wykupić dodatkowy pakiet konsultacji indywidualnych z instruktorem prowadzącym, podczas których instruktor sprawdzi wiedzę użytkownika w zakresie zagadnień, które obejmuje szkolenie i wystawi na tej podstawie certyfikat ukończenia.

NADZÓR INSTRUKTORSKI

Szkolenie prowadzi Małgorzata Siemienowicz-Książek. Jeśli masz pytania dotyczące materiału omawianego podczas szkolenia, to możesz zakupić dodatkowo pakiet konsultacji indywidualnych z instruktorem prowadzącym. Podczas takich konsultacji można zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości dotyczące zagadnień poruszonych w kursie. Termin spotkania jest ustalany indywidualnie z instruktorem.

ZAKUP SZKOLENIA

Szkolenie jest dostępne dla kursanta natychmiast po dokonaniu zakupu i opłaceniu należności. Dostęp do szkolenia przyznawany jest na okres 6 miesięcy. W przypadku zakupu szkolenia dla kilku osób jednocześnie dostęp do szkolenia jest przyznawany automatycznie dla osoby, która dokonała zakupu. Dla pozostałych osób dostęp jest przyznawany po założeniu przez nie kont dostępowych w naszym systemie przez obsługę sklepu.