Kosztorysowanie w programie Norma STANDARD – szkolenie zdalne, prowadzone przez instruktora dla stawiających pierwsze kroki w zawodzie kosztorysanta (4 dni, 28 godz.) + 2 godz. konsultacji

1490,00 (1832,70 brutto)

Szkolenie podstawowe w zakresie obsługi programu Norma STANDARD, prowadzone przez instruktora, realizowane zdalnie, 4-dniowe (28 godzin szkoleniowych) + 2 godz. szkoleniowe indywidualnych konsultacji.

SKU: SK-P02 Kategoria:

Szkolenie podstawowe w zakresie obsługi programu Norma STANDARD, prowadzone przez instruktora, realizowane zdalnie, 4-dniowe (28 godzin szkoleniowych) + 2 godz. szkoleniowe indywidualnych konsultacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają pracę z programem Norma STANDARD. Jest realizowane zdalnie w grupach 3 - 6 osobowych, więc nie jest konieczny dojazd ani wykupywanie miejsc noclegowych. Do przeprowadzenia szkolenia niezbędny jest dostęp do Internetu. Prowadzone jest przez doświadczonych trenerów związanych z branżą kosztorysową od wielu lat. Na zakończenie szkolenia wydawany jest certyfikat.

UWAGA: W przypadku braku możliwości skompletowania grupy szkoleniowej dla programu Norma STANDARD proponujemy udział w kursie w ramach grupy pracującej w Normie EXPERT. W tej sytuacji instruktor, w trakcie kursu, omawia różnice pomiędzy programem Norma EXPERT i Norma STANDARD wskazując, jakie funkcje nie są dostępne w programie Norma STANDARD. Program Norma STANDARD jest bowiem uproszczoną wersją programu Norma EXPERT.

GODZINY INDYWIDUALNE

W ramach promocji oferujemy teraz wszystkim uczestnikom tego szkolenia możliwość skorzystania z 2 dodatkowych godzin konsultacji indywidualnych z instruktorem. Można je wykorzystać w terminie 3 miesięcy od zakończenia szkolenia. Termin konsultacji ustalany jest indywidualnie pomiędzy instruktorem prowadzącym szkolenie a uczestnikiem.

TERMINY SZKOLEŃ

Szkolenie to wymaga wyboru terminu. Aktualne, planowane terminy są następujące:

lipiec 2024: 16, 19 oraz 23, 24 (wtorek, piątek / wtorek, środa) (grupa Norma EXPERT)
wrzesień 2024: 19, 20 oraz 26, 27 (czwartek, piątek / czwartek, piątek) (grupa Norma EXPERT)

Kupując to szkolenie wybierz termin podając go w uwagach do zamówienia. W przypadku losowej nieobecności istnieje możliwość dołączenia do grupy realizującej szkolenie w innym terminie.

Istnieje też możliwość zrealizowania szkolenia indywidualnego dla jednej osoby (dwa dni szkoleniowe w cenie 2800 zł + VAT). Skrócenie terminu do dwóch dni wynika z tego, iż takie szkolenie 1-1 z instruktorem realizowane jest sprawniej i szybciej, gdyż instruktor poświęca czas wyłącznie dla jednej osoby. Termin takiego szkolenia jest ustalany indywidualnie.

RABAT DLA ZDECYDOWANYCH

Jeśli zakupu dokonujesz na minimum 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, to możesz uzyskać 10% rabatu od ceny szkolenia. Jeśli chcesz skorzystać z takiego rabatu, to skontaktuj się ze mną telefonicznie lub mailowo.

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy kosztorysowania (ok. 6h):

 • cel, przeznaczenie, typy kosztorysów (w tym przepisy dotyczące kosztorysów inwestorskich), forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej
 • metody kalkulacji cen kosztorysowych: metoda uproszczona, metoda szczegółowa
 • koszty bezpośrednie oraz pośrednie ujmowane w kalkulacjach kosztorysowych
 • podstawowe definicje: nakład, norma, koszty bezpośrednie, narzuty, roboty proste, scalone, podstawowe, analiza indywidualna, metody interpolacji oraz ekstrapolacji
 • podstawy normatywne: wykaz katalogów nakładów rzeczowych, budowa katalogu
 • źródła cen robót, RMS, przykłady baz na różnych poziomach agregacji ceny

Obsługa programu (ok. 22h):

 • prezentacja wersji programów NORMA: PRO a EXPERT i STANDARD
 • warunki licencji, aktualizacja programu, bazy KNR, cenników RMS itp.
 • przygotowanie programu, ustawienia domyślne użytkownika
 • opcje programu a opcje kosztorysu, zarządzanie widokami, omówienie narzędzi oraz menu
 • spersonalizowanie bazy katalogów (KNR i innych) pod potrzeby użytkownika
 • wyszukiwanie i wprowadzanie pozycji kosztorysowych (pozycji typowych, katalogowych oraz pozycji niekatalogowych: kalkulacja własna, pozycje uproszczone i szczegółowe)
 • wycena nakładów według cen własnych
 • importy cenników nakładów RMS oraz cenników robót
 • wycena nakładów w oparciu o cennik RMS (Intercenbud i Sekocenbud)
 • aktualizacja cen według aktualnych cenników RMS lub/oraz robót
 • narzuty: edycja, dodawanie, usuwanie, narzuty procentowe, wartościowe
 • wydruki i zestawy wydruków, szablon oraz przygotowanie danych do wydruku

TRYB SZKOLENIA

 1. Szkolenie jest prowadzone w formie wideokonferencji na platformie Zoom (system wykorzystywany przez uniwersytety i firmy komercyjne) lub Microsoft Teams.
 2. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość zadawania pytań na żywo odnośnie przerabianego tematu.
 3. Trener i uczestnicy pracują na samodzielnych stanowiskach, na swoim oprogramowaniu lub łącząc się zdalnie z naszymi laptopami szkoleniowymi (do uzgodnienia z uczestnikiem).
 4. Podczas trwania szkolenia uczestnicy dysponują skryptem autorskim prowadzącego, który mogą wcześniej wydrukować i robić w nim dodatkowe notatki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Każdy lekcja szkolenia składa się z:

 1. Przedstawienia praktycznych korzyści z zastosowania wybranej funkcji programu (wykład + prezentacja przykładów na ekranie trenera).
 2. Zaprezentowania czynności na praktycznych przykładach przez trenera.
 3. Wykonania samodzielnie ćwiczeń przez uczestników (na programie Norma, pod nadzorem trenera).
 4. Sprawdzenia wykonanych ćwiczeń (udostępnienie pulpitu uczestnika trenerowi).
 5. Wyjaśnienia zaobserwowanych błędów (trener omawia zauważone błędy, prezentuje jak do nich dochodzi, jak ich unikać i poprawić).
 6. Pytań do trenera (otwarta dyskusja).
 7. Podsumowania (zanotowanie najważniejszych zaleceń w skryptach szkoleniowych przez uczestników).

WYMAGANIA SZKOLENIA

 • stabilne łącze internetowe
 • zainstalowana i uruchomiona aplikacja Zoom lub Microsoft Teams
 • komputer z oprogramowaniem NORMA (sugerowana praca na wersji komercyjnej lub na udostępnionej wersji edukacyjnej) lub praca na udostępnionych przez nas komputerach na wersji komercyjnej (zdalne połączenie)
 • przetestowanie mikrofonu i słuchawek przed szkoleniem